Световен конгрес по ехокардиография и мултимодална образна диагностика

От 29 септември до 1 октомври 2023 г. в хотел Милениум в София ще се проведе XXVIII Световен конгрес по ехокардиография и мултимодална образна диагностика по инициатива на доц. Красимира Христова, дм, председател на Асоциацията по сърдечно съдова образна диагностика.

Организатори на международния форум са Асоциацията по сърдечно съдова образно диагностика и International Society of Cardiovascular Ultrasound /ISCU/. За втори път България е домакин на едно от най-големите и значими събития в областта на ехокардиографията и мултимодалната образна диагностика от световен мащаб. 


Конгресната програма е в три дни с обучителни сегменти, водени от световни експерти в областта на ехокардиографията. Ще бъдат включени изследвания с ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография на сърце, тъй като вече в нашата практика прилагаме мултимодална образна диагностика, а не само ехокардиография. Над 1000 водещи медици от цял свят ще се включат в научната платформа присъствено и виртуално. 

Форумът ще представи иновациите в ехокардиографията и мултимодална образна диагностика и евъзможност за взаимодействие и обмяна на опит между водещи учени и изследователи, приятели и колеги. 

В рамките на конгреса ще бъде показана изложба на водещи компании в индустрията, като ще бъдат разгледани най-новите технологии.

Младите специалисти ще имат възможност да презентират оригинални резюмета на интересни изследвания и доклади за казуси, които ще бъдат обсъдени по време на постерните сесии. 

Споделете: