Проф. Найденка Златарева, дм

Кардиолог и специалист по вътрешни болести

Проф. д-р Найденка Златарева, дм е специалист по вътрешни болести и кардиолог в с над 42 години клинична практика.  

Образование

Завършва Медицински университет София. Своите специалности по Вътрешни болести и Кардиология придобива през 1980 г. и 1983 г. През 2004 г. придобива научна и образователна степен „доктор“. През 2005 г. става доцент, а през 2015 г. – професор.

Квалификации

  • Над 80 публикации в български и чуждестранни списания и две монографии;
  • Многобройни участия в български и чуждестранни конгреси и симпозиуми;
  • Спецификации и квалификации в Мейо Клиник в САЩ, Университетска болница Богенхаузен в Мюнхен, Университетска болница в Хамърсмит в Лондон, Краткотрайна специализация в Ница;
  • Член на Дружество на кардиолозите в България, Работна група по ехокардиография, Европейска кардиологична асоциация, Европейска асоциация по ехокардиография;
  • Отличена с плакет за специални заслуги за развитието на ехокардиографията в България.

Биография

Проф. Златарева е работила като ординатор във Вътрешно отделение към Окръжна болница Бургас. От 1980 г. е асистент в Клиника по кардиология към Институт по ендокринология и гериатрия. От 1985 г. е завеждащ Интензивно отделение в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Била е завеждащ на Отделение по интензивна кардиология и на Отделение по кардиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център.