Учебна дейност

Оценка на пациенти със сърдечна недостатъчност и ролята на ехокардиографията
Образна диагностика на прогресията на атеросклеротичната плака
Новости при поведението при пациенти с клапни проблеми и тяхната неинвазивна оценка
Предизвикателства при проследяване и лечение на кардиотоксичност
Вижте всички лекции в нашия YouTube канал: