Ценоразпис

УслугаЦена
Копие на  електоронен носител на запис от изследване12.00
Венозна инжекция15.00
Система венозна20.00
Поставяне на периферен венозен източник10.00
Поставяне на уретрален катетър20.00
Консултация при диетолог100.00
Издаване на документ20.00
Кожно-алергично тестуване 12 алергена60.00
„Прик“ тест за брой5.00
Кожно-алергично тестуване 6 алергена30.00
Електрокоагулация на всяко следващо30.00
Електрокоагулация на повърхностни кожни образувания 1 бр.40.00
Биопсия на кожа/лигавица60.00
Кюретиране на молуски до 5бр.50.00
Кюретиране на всяка следваща40.00
Химическа деструкция на брадавици и кондиломи20.00
Изрязване на фиброми до 5 бр.50.00
Изрязване на фиброми до 10 бр.70.00
Обезболяване интралезионално30.00
Обезболяване локално20.00
Шейв ексцизия на всяко следващо60.00
Шейв ексцизия на кожно образувание 1 бр80.00
Изрязване на фиброми до 20 бр.100.00
Кюретиране на молуски до 15бр.80.00
Кюратиране на кератози 1бр.60.00
Дерматоскопия на пигментно кожно образувание15.00
Цялостен дерматоскопски при рискови пациенти100.00
Цялостен първичен дерматологичен преглед80.00
Вторичен дерматологичен преглед40.00
Консултативен преглед при психиатър90.00
Психотерапевтична сесия150.00
Съдебнопсихиатрична консултация специалист психиатър150.00
Съдебнопсихиатрична консултация хабилитирано лице200.00
Психообучение90.00
Ехография на стави70.00
Ехография на меки тъкани/ Мамография40.00
Първичен преглед при хабилитиран детски ревматолог140.00
Промиване на уретрален катетър10.00
ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете й40.00
ЕХО доплер на вена кава и притоците40.00
Скрининг за атеросклероза на съдовете60.00
Ехография на щитовидна жлеза40.00
Абдоминална ехография40.00
Ехография на пикочен мехур (остатъчна урина)35.00
Първичен консултативен преглед при хабилитиран психиатър100.00
Транскраниален доплер40.00
Вторичен консултатвивен преглед при хаб. отоневролог60.00
Първичен консултативен преглед при хабилитиран невролог100.00
Холтер 7 дни Снап адаптер120.00
Холтер ЕКГ 48 часа снап адаптер80.00
ЕКГ10.00
Детска ехокардиография70.00
Венозен доплер – долни, горни крайници40.00
Периферен артериален доплер – долни, горни крайници40.00
Артериален ЕХО доплер40.00
Доплер на каротидни и вертебрални артерии40.00
Първичен консултативен преглед при хабилитирано лице80.00
Вторичен консултативен преглед при хабилитирано лице50.00
Вторичен консултативен преглед при специалист40.00
Първичен консултативен преглед при специалист60.00
Амбулаторен анализ за  диагностика на сънна апнея80.00
Ехокардиография70.00
Стрес ехокардиография120.00
Оценка на артериална ригидност и еластичност20.00
Трансезофагеална ехокардиография100.00
Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография120.00
РЕП (работна електрокардиографска проба)80.00
Кардиопулмонален стрес тест90.00
Холтер ЕКГ50.00
Холтер RR50.00
Холтер ЕКГ-7 дни70.00
Холтер RR 48часа60.00
Холтер ЕКГ 48 часа60.00
Функционално изследване на дишането (ФИД)10.00
Функционално изследване на дишането (ФИД) – с бронходилатативен тест20.00
Фетална ЕхоКГ- първична60.00
Фетална ЕхоКГ- вторична30.00
Вземане на венозна кръв3.00
Вземане на капилярна кръв2.00
Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ10.00
Вземане на материал за микробиологично изследване3.00
Вземане на материал за  изследване на хемокултури5.00