Хирургия

В хирургичния консултативен кабинет на Медицински център  по сърдечно-съдови заболявания се извършват първични прегледи и плануване на операции, контролни медицински прегледи, както и извършване на амбулаторни хирургични интервенции – превръзки, шевове, пункции, промивки и други.

Можете да ни се доверите!

Медицинският Център отговаря на най-високите световни стандарти за диагностика, лечение и проследяване на пациентите със сърдечно-съдови проблеми!