КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Клинични изпитвания във фази I, II, III и IV

В Медицински център по сърдечно-съдови заболявания се провеждат клинични изпитвания във фази I, II, III и IV в следните терапевтични области:

Информация за медицински специалисти

Можете да се присъедините към нашите изследователски екипи и да станете част от мрежата ни за сътрудничество, като попълните информацията във формуляра по-долу:

Заявка за присъединяване към изследователски екипи

Информация за немедицински специалисти

Интересувате ли се от клиничните изпитвания в нашия медицински център и как да се информирате за подходящото за Вас клинично изпитване?

Моля, попълнете формуляра.

Заявка за участие в клинични изпитвания

Какви са следващите стъпки?

  1. Наш медицински специалист ще се свърже с Вас на посочения от Вас телефон. Ще ви бъдат зададени няколко въпроса, свързани с Вашето здравословно състояние.
  2. При условие, че отговаряте на предварителните отсяващи критерии за участие в конкретно клинично изпитване, ще бъдете насочени към изследователския ни екип за безплатна консултация и обсъждане на възможностите за записване в изпитването.
  3. Ако към момента на Вашето обаждане не провеждаме клинични изпитвания, в които да се включите, ще се свържем с Вас отново, когато разполагаме с изпитване, подходящо за вашето състояние.
  4. Личните Ви данни, предоставени чрез формуляра, по време на телефонното обаждане и предварителното посещение, се съхраняват и обработват съгласно действащото законодателство. Въз основа на информацията, която предоставяте, ние ще Ви предложим клинични проучвания, които са най-подходящи за вашето текущо здравословно състояние.