Проф. Огнян Колев, дм

Невролог и водещ отоневролог

Проф. Огнян Колев, дм е специалист невролог и водещ отоневролог в София, с международен авторитет. Извършва диагностика и лечение на неврологични заболявания.

Образование

Завършва Медицински университет София и има придобита специалност Нервни болести. През 1985 г. придобива научна и образователна степен „доктор“, а през 1999 г. става доктор на медицинските науки. През 1999 г. е избран за доцент, а от 2003 г. е избран за професор по неврология към Медицинския университет София.

Владее руски, английски и немски език

Квалификации

  • Специализирал, извършвал съвместни научни и клинични изследвания и е чел лекции в областта на отоневрологията и неврологията в САЩ – НАСА, Космичен център Хюстън, Харвардски университет, Тексаски университет, МIТ Кембридж;
  • Член на Световна асоциация по отоневрология Barany, Американска асоциация за напредък в науката, Американска асоциация по невронауки, Международна асоциация за изследване на мозъка, Българска национална академия по медицина, председател на Българска в Европейска федерация на неврологични дружества за отоневрология;
  • Носител на редица чуждестранни и български награди.

Биография

От 2001 г. проф. Колев е началник на диагностично-консултативен блок на Университетска болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“ София. От 2007 г. до 2016 г. е заместник директор на УСБАЛНП „Св. Наум“. Има многобройни публикации в международни журнали в областта на неврологията и отоневрологията. Издава учебник по Отоневрология – съвременни аспекти и е съавтор на 6 учебника по неврология за студенти, специалисти по неврология и общопрактикуващи лекари.

Към момента е част и от екипа специалисти на „Медицински Център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.