„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”


На 23.09.2020 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-15777-C01между „Медицински център за специализирана медицинска помощ по сърдечно съдови заболявания“ ООД и Министерство на икономиката за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.

 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 Цели на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 Обща стойност: 9 940,00 лв., от които 8 449.00 лв. европейско и 1 491.00 лв. национално съфинансиране.

Споделете публикацията:

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте полезна информация и се учете от най-добрите!

Вижте още интересни статии и новини