Д-р Габриела Алексов

Специалист по образна диагностика и мамолог

Д-р Габриела Алексов е специалист по образна диагностика и мамолог с над 10 години медицински опит. Проявява интерес в областта на онкодиагностиката и диагностика на заболяванията на млечната жлеза. Д-р Алексов не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Плевен през 2010 г. Придобива специалност по Образна диагностика през 2015 г. след специализация в отделение по Образна диагностика в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология София, където работи от 2011 г. 

КВАЛИФИКАЦИИ

  • Притежава уменията за работа с конвенционален рентгенов апарат, ехограф, мамограф, компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс;
  • Участие в международни конгреси, национални конференции и семинари по специалността;
  • Член на Български лекарски съюз, Българска асоциация по радиология, Европейска асоциация по радиология, Балканско онкологично дружество, 
  • Европейска асоциация по образна диагностика на гърда.