Д-р Васил Тодоров, дм

Невролог

Д-р Васил Тодоров е специалист невролог в София с над 10 години опит и специални интереси в областта на главоболието, болката, двигателните нарушения (болест на Паркинсон, МС, дистонии, атаксии, хорея), деменции, полиневропатии. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централна, периферна и вегетативна нервна система, извършва разчитане на функционални изследвания.

Образование

Завършва Медицински университет София през 2011 г. Своята специалност Нервни болести придобива през 2018 г. През 2018 г. придобива образователна и научна степен Доктор със защитена дисертация на тема: “Клинични и неврофизиологични проучвания при пациенти с главоболие”.

Владее английски и френски език.

Квалификации

  • Автор на множество научни публикации в областта на Неврологията
  • Участие като лектор в множество български и международни конгреси, конференции и симпозиуми в областта на Неврологията
  • Асистент към катедра по Нервни болести към МУ – София
  • Член на Българско дружество по Неврология, Българско дружество по главоболие и Европейска академия по Неврология.

Биография

Д-р Тодоров работи като специалист невролог в Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” София. Към момента е част от екипа специалисти на „Медицински Център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.