Д-р Петър Митков

Съдов хирург

Д-р Петър Митков е специалист по съдова хирургия в София с 10 години медицински опит и интереси в областта на спешните състояния при артериални и венозни съдови заболявания.

Образование

Завършва Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. От 2016 г. след проведен конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на МБАЛ Национална кардиологична болница София.

Владее английски език.

Квалификации

  • Член на Българско национално дружество по съдова и едноваскуларна хирургия и ангиология;
  • Участие в национални конгреси и семинари по специалността.

Биография

От 2022г. е част от екипа на „Медицински център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.