Д-р Румен Маринов, дм

Детски кардиолог

Д-р Румен Маринов е специалист детски кардиолог в София с над 20 години опит. Извършва кардиологични прегледи на деца от 0 до 18 години, електрокардиограма, ехокардиограма и холтер ЕКГ, детска ехокардиография, холтер мониториране (24-часов запис на артериално налягане) и др.

Образование

Завършва Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора през 1995 г. Своите специалности Детски болести и Детска кардиология придобива през 2000 г. и 2004 г. През 2018 г. придобива образователна и научна степен Доктор със защитена дисертация на тема: „Приложение на новите неинвазивни методи за оценка на миокардната деформация при пациенти в късната еволюция на болест на Кавазаки“.

Квалификации

  • Член на Български лекарски съюз;
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

Биография

След своето дипломиране през 1995 г. д-р Маринов работи в продължение на 2 години като ординатор в Отделение по кардиология към МБАЛ Габрово, след което е ординатор, асистент, главен асистент и консултант към Катедра Детски болести на Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора. От 2005 г. до момента е главен асистент в Детска кардиологична клиника към МБАЛ Национална кардиологична болница София.

Част е и от екипа специалисти на „Медицински Център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.