Доц. Димитринка Михайлова, дм

Детски ревматолог

Доц. Димитринка Михайлова е детски ревматолог в София с над 40 години опит. Специализира и работи в областта на клиничната имунология при системните болести на съединителната тъкан. Има над 60 публикации в наши и чужди научни издания.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1973 г. Своите специалности Детски болести и Детска ревматология придобива през 1983 г. и 1997 г. През 1991 г. защитава дисертация на тема „Имунологични проучвания при системен лупус еритематозус и ювенилен хроничен артрит“ и придобива образователна и научна степен Доктор. През 2003 г. е избрана за доцент по педиатрия. Специализира детска ревматология в Лондон, Лайпциг, Берлин, Севиля, Братислава.

Квалификации

  • Член на Българска педиатрична асоциация, Българско ревматологично дружество, Европейска асоциация по детска ревматология, национален координатор по детска ревматология към Европейската педиатрична организация;
  • Национален координатор по детска ревматология към Международната организация на детските ревматолози (PRINTO);
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

Биография

След своето дипломиране доц. Михайлова работи като ординатор в Център за спешна медицинска помощ и в Детското отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ Перник. От 1976 до 2003 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент към детска ревматологична клиника, Катедра по педиатрия към Медицински университет София. От 2004 до 2016 г. е началник на Клиника по детска ревматология, кардиология и хематология на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ София. От 2017 г. е част от екипа специалисти на УМБАЛ Софиямед.

От 2021г. е част от екипа на „Медицински Център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.