Доц. Красимира Христова, дм

Кардиолог

Доц. Красимира Христова завършва Медицински университет Плевен през 1990 г. Своите специалности Вътрешни болести и кардиология придобива през 1999 г. и 2005 г. Защитава докторска степен върху приложението на новите ехокардиографски методи за оценка на миокардната деформация при пациенти след остър миокарден инфаркт. Успешно защитава магистратура в областта на Аdvance Medical Imaging в Кардиологията към Католически университет в Льовен, Белгия през 2009 г. Участва в разработването и клиничното приложение на първия софтуер за триизмерна миокардна деформация, съвместно с колектив от Белгия и Норвегия.

Председател на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията.

Президент на Асоциация по сърдечно съдова образна диагностика.

Член на борда на Европейската асоциация по ехокардиография и борда на научния комитет на Американската асоциация по ехокардиография. Член на борда на директорите на Световната лига по хипертония

Биография

От 2013 до 2015 г. доц. Христова е избрана за Президент на International College of Cardiology (ІСС), от 2016 г. е Генерален Секретар на ІСС, Fellow на Европейската асоциация по кардиология и почетен член на IACS (Meждународна Академия по сърдечно-съдови заболявания). От месец декември 2013 г. е член на Борда на Директорите на Световната лига по хипертония. От 2015 г. доц. Красимира Христова е лектор и гост-професор в Creighton University, Oмаха, Небраска, САЩ.

Завършва Women Leadership Program  в Оксфорд, Великобритания през 2021г.

Доц. Красимира Христова разполага с дългогодишен опит в сферата на:

  • Трансторакална ехокардиография;
  • Трансезофагиална ехокардиография;
  • Велоергометрия;
  • Кардио-пулмонален стрес тест;
  • Стрес ехокардиография;
  • Холтер мониториране.