Доц. Десислава Богданова, дм

Невролог

Доц. Десислава Богданова е специалист невролог в София с над 25 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централна, периферна и вегетативна нервна система, извършва неврофизиологични изкследвания – Треморография, Електромиография (ЕМГ). Има опит в клиничната практика в направленията главоболие, болка, двигателни нарушения, клинична електромиография, лечение на двигателни нарушения и болки с ботулинов токсин, обучение и научна дейност в неврологията и неврофизиологията.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1992 г. Своята специалност Нервни болести придобива през 1999 г. Научна и образователна степен „Доктор“ придобива през 2009 г. с дисертация на тема: „Клинико-неврофизиологично проучване на функциите на мозъчния ствол при пациенти с главоболие“. Владее английски и руски език.

Квалификации

  • 2005 г. – Обучение по неврофизиология при двигателни нарушения в Клиника по неврология и неврофизиология към университет в Барселона, Испания;
  • 52 публикации в областта на двигателните разстройства, Паркинсоновата болест, мозъчно-съдовата болест;
  • Член на Българско дружество по двигателни нарушения, Българско дружество по главоболие, Българско дружество по неврология, Българско научно дружество по ЕЕГ,ЕМГ и клинична неврофизиология, Академия на науките на Ню Йорк и секретар на Българска асоциация по клинична ЕМГ и ЕП;
  • Участие в национални конгреси и семинари по специалността.

Биография

От 1993 г. до 1995 г. доц. Богданова е лекар в Отделение по вътрешни болести на МБАЛ Пирдоп. От 1995 г. до 2000 г. работи като невролог и неврофизиолог в Трета неврологична клиника, ЕМГ лаборатория и Клиника по мозъчно-съдови заболявания и дегенеративни заболявания на МБАЛНП „Св. Наум“ София. От 2001 г. е последователно асистент и доцент по неврология към Медицински Университет София, както и Началник на Клиника по нервни болести за невродегенеративни и перифернонервни заболявания към МБАЛНП „Св. Наум“ София. От 2016г. е част от екипа специалисти на „Медицински Център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.