Д-р Мариана Янкулова

Пулмолог

Д-р Мариана Янкулова е специалист пулмолог в София с над 25 години опит. Извършва активно и интензивно лечение на критични и хронично болни, оказва консултативна и лечебно-диагностична помощ, подготвя и насочва за оперативно, химио- и лъчелечение. Осъществява рехабилитации и профилактики при белодробно болни. Участва в научни разработки, апробации и проучвания на нови медикаменти. Д-р Янкулова не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1992 г. Своите специалности Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия придобива през 1997 г. и 2016 г.

Владее английски език.

Квалификации

  • Сертификат за Ултразвукова диагностика;
  • Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по белодробни болести;
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

Биография

В периода от 1992 г. до 2012 г. д-р Янкулова работи в МБАЛ Национална кардиологична болница София.

От 2016г. е част от екипа на „Медицински Център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.