Д-р Димитър Печилков

Детски кардиолог

Д-р Димитър Печилков е детски кардиолог в София с над 20 години опит. Извършва консултативни прегледи в областта на детската кардиология, ЕКГ, ехокардиография, холтер ЕКГ, холтер RR.

Образование

Завършва Медицински университет Пловдив през 2000 г. Своите специалности Детски болести и Детска кардиология придобива през 2007 г. и 2013 г.

Владее английски език.

Квалификации

  • Член на Български лекарски съюз, Дружеството на кардиолозите в България и Българска педиатрична асоциация, Pediatric Cardiac Intensive Care Society (PCICS);
  • Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността.

Биография

Към момента Печилков е част от екипа на „Медицински Център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.