Д-р Борислав Ганев

Педиатър и детски кардиолог

Д-р Борислав Ганев е специалист педиатър и детски кардиолог в София с над 30 години опит. Има редица научни публикации в български и чужди списания.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1984 г. Придобива специалност по Детски болести през 1991 г. и специалност по Детска кардиология през 1994 г. През 1997 г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на Детската болница Necker – Париж. Владее английски език.

Квалификации

  • 2006 г. – Неинвазивна функционална кардиологична диагностика в детска възраст;
  • 2007 г. – Трансезофагеална ехокардиография;
  • 2013 г. – Цикъл от курсове за експертно ниво по ехокардиография;
  • 2012 и 2014 г. – Учебни курсове на Европейската асоциация по ехокардиография „Нови ехокардиографски техники за изобразяване на миокардната функция“;
  • Холтер ЕКГ, Холтер артериално налягане;
  • Член на Български лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Асоциация за европейска детска кардиология (АЕРС);
  • Член на работна група по ехокардиография при ДКБ.

Биография

От 1985 до 2015 г. д-р Ганев е асистент, старши асистент и главен асистент към Клиника по детска кардиолотия и кардиохирургия на Националния център по сърдечно-съдови заболявания и Националната кардиологична болница. Основната част от трудовия му стаж в този период е в Отделението за следоперативно интензивно лечение и реанимация. От 2015 г. е завеждащ Отделение по неонатология в УМБАЛ Софиямед, а от май 2017 г. е завеждащ Детско отделение в болницата.

От 2016г. е част от екипа на „Медицински Център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.