Д-р Димитър Деянов

Д-р Димитър Деянов е кардиолог с над 7 години клинична практика. Диагностицира и назначава лечение при артериална хипертония, белодробна хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения, спешни сърдечно съдови състояния, диагностика и лечение при синкоп. Професионалните интереси на д-р Деянов са в областта имплантация на пейсмейкър (антибрадикардни, система за ресинхронизираща терапия, кардиовертери – дефибрилатори, електрофизиология).

Завършва Медицински университет-София. Придобива специалност по кардиология придобива през 2018 г. след специализация в МБАЛ НКБ и УМБАЛ „Св. Анна“ София.

Член на Български лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България и Европейско кардиологично дружество.