Доц. Георги Григоров, дм

Съдов и гръден хирург

Доц. Георги Григоров е специалист по съдова и гръдна хирургия в София с над 30 години опит и професионални интереси в областите: остър панкреатит, хирургичен сепсис, травма, лапароскопска хирургия. Автор е на над 100 научни публикации и участия в различни медицински списания, конференции и конгреси в България и Европа. Главен изследовател е в 6 клинични проучвания.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1985 г. и придобива специалности по Обща хирургия, Гръдна хирургия (1990 г.) и Съдова хирургия (2003 г.). През 2009 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт. През 2014 г. защитава образователна и научна степен Доктор по обща хирургия с дисертационен труд на тема: Комплексно лечение на некротичния панкреатит: проблеми на хирургичния подход. През 2015 г. придобива свидетелство за академична длъжност Доцент по научна специалност обща хирургия.

Квалификации

  • Неколкократни специализации в болницата в Neuruppin, Германия;
  • Дипломи за участие в Geneva Surgical Expert Days;
  • 2010 г. – Сертификат за успешно преминат основен курс: VAC терапия;
  • 2015 г. – Свидетелство за професионална квалификация „Ултразвукова съдова диагностика“;
  • Член на Български лекарски съюз, Основател и член на УС на Българската асоциация за лечение на раните, Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия и Българска асоциация за рани;
  • Над 70 участия в научни форуми в България и Европа.

Биография

В периода от 1985 г. до 1988 г. доц. Григоров работи като хирург в Хирургично отделение на Районна общинска болница Русе. От 1989 г. до момента работи във II-ра Хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София, последователно като хирург, Началник на отделение – клинично, а от 2014 г. като Главен административен асистент. От 2016 г. е Началник Хирургично отделение на МБАЛ Надежда. Към момента е част от екипа на „Медицински център по Сърдечно-Съдови Заболявания“ ООД.