Д-р Генчо Арабаджиев

Д-р Генчо Арабаджиев е кардиолог с над 23 години клинична практика. Извършва неинвазивна и инвазивна диагностика, лечение и превенция на сърдечно съдови заболявания, електрокардиография (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ), 24 ч. холтер-мониториране на сърдечния ритъм и артериално налягане. 

Завършва Медицински университет-София през 1999 г. Придобива специалност по кардиология през 2016 г.Има експертно ниво по Ехокардиография. Практикувал е в МЦ „Св. Георги“ Перник. Член е на Български лекарски съюз.