МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В МЦССЗ

Услуга

Цена в лева

Код

КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

 

Първичен консултативен преглед при специалист

60.00

 

Първичен консултативен преглед при хабилитирано лице

80.00

 

Вторичен консултативен преглед при специалист

30.00

 

Вторичен консултативен преглед при хабилитирано лице

30.00

 

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

 

Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ и ехокардиография

80.00

 

Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ, ехокардиография, холтер изследване

100.00

 

Първичен консултативен преглед при специалист кардиолог, ЕКГ, ехокардиография, работна ехокардиографска проба

120.00

 

Първичен консултативен преглед при специалист по детска кардиология, ЕКГ, ехокардиография и холтер изследване

100.00

 

Първичен консултативен преглед при специалист ангиолог и пълен сонографски преглед на периферни съдове

100.00

 

Първичен консултативен преглед при хабилитиран кардиолог, ЕКГ и ехокардиография

100.00

 

Първичен консултативен преглед при специалист съдов хирург или ангиолог и доплерово изследване

    80.00

 

Първичен консултативен преглед при хабилитиран съдов хирург и доплерово изследване

100.00

 

Първичен консултативен преглед при специалист ендокринолог и ехография на щитовидна жлеза

75.00

 

Първичен преглед при специалист невролог и доплерово изследване

80

 

Първичен преглед при хабилитиран хирург с  ехомамография

80.00

 

Вторичен консултативен преглед при хабилитиран  хирург с ехомамография

40.00

 

Вторичен консултативен преглед при хабилитиран съдов хирург и доплерово изследване

40.00

 

Консултативен преглед при  анестезиолог и кожно –алергичен тест

40.00

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ НЕИНВАЗИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Функционални изследвания на сърце

 

 

ЕКГ

10.00

 

Ехокардиография

60.00

 

Детска ехокардиография

70.00

 

Стрес ехокардиография

120.00

 

Оценка на артериална ригидност и еластичност

20.00

 

Трансезофагеална ехокардиография

100.00

 

Трансторакална + трансезофагеална ехокардиография

120.00

 

РЕП (работна електрокардиографска проба)

60.00

 

Кардиопулмонален стрес тест

70.00

 

Холтер ЕКГ

40.00

 

Холтер RR

40.00

 

Холтер ЕКГ-7 дни

60.00

 

Функционално изследване на дишането (ФИД)

10.00

 

Функционално изследване на дишането (ФИД) - с бронходилатативен тест

20.00

 

Фетална ЕхоКГ- първична

60.00

 

Фетална ЕхоКГ- вторична

30.00

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪДОВЕ

 

 

Венозен доплер - долни, горни крайници

40.00

 

Периферен артериален доплер - долни, горни крайници

40.00

 

Доплер на каротидни и вертебрални артерии

40.00

 

Транскраниален доплер

40.00

 

Артериален ЕХО доплер

40.00

 

ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете й

40.00

 

ЕХО доплер на вена кава и притоците

 

40.00

 

Скрининг за атеросклероза на съдовете

    60.00

 

ЕХОГРАФИИ

 

 

Абдоминална ехография

40.00

 

Ехография на щитовидна жлеза

35.00

 

Ехография на пикочен мехур (остатъчна урина)

20.00

 

Ехография на меки тъкани/ Мамография

35.00

 

МАНИПУЛАЦИИ

 

Вземане на венозна кръв

3.00

 

Вземане на капилярна кръв

2.00

 

Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ

10.00

 

Вземане на материал за микробиологично изследване

3.00

 

Вземане на материал за  изследване на хемокултури

5.00

 

ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ

 

Венозна инжекция

15.00

 

Система венозна

20.00

 

Поставяне на периферен венозен източник

10.00

 

Поставяне на уретрален катетър

20.00

 

Промиване на уретрален катетър

10.00

 

Кожно-алергично тестуване

30.00

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  УСЛУГИ

 

Амбулаторен анализ за  диагностика на сънна апнея

80.00

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  

 

Потребителска такса по ЗЗО (чл.37, ал.1, т.1)

2.90

 

Копие на  електоронен носител на запис от изследване

12.00

 

Издаване на документ

20.00