МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

ПОКАНА

На Вниманието на общопрактикуващите лекари

 

 Уважаеми колеги, на 23.02.2017г. от 19:00 ч. в четвъртък Ви каним на презентация на продукти на "Унифарм" АД в нашия медицински център, с лектори доц. Красимира Христова и д-р Денис Пехливанов 

За повече информация прилагаме официална покана.