МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

НОВИНИ

"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

     

На 23.09.2020 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-15777-C01между "Медицински център за специализирана медицинска помощ по сърдечно съдови заболявания" ООД и Министерство на икономиката за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.

 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 Цели на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 Обща стойност: 9 940,00 лв., от които 8 449.00 лв. европейско и 1 491.00 лв. национално съфинансиране.

Месец Май 2017 година е посветен на артериалната хипертония

Месец Май 2017 година е посветен на артериалната хипертония! МЦ по Сърдечно-съдови заболявания е един от 100-те центъра в цял свят, който е в ключен в глобалната инициатива за контрол на АН. Информация за Вашето АН, контрол и профилактика ще може да намерите в центъра през този месец на безплатните консултации  при специалист кардиолог при нас!

Сезонна депресия ни мъчи през пролетта

Злоупотребата с медикаменти и алкохол може да влоши състоянието

Затоплянето на времето наред с положителните емоции може да предизвика неразположения. Дългата и продължителна зима, липсата на достатъчно слънчеви лъчи и изтощаването на организма могат да доведат до т.нар. сезонна депресия.

Статията може да прочетете ТУК

ПОКАНА

На Вниманието на общопрактикуващите лекари

 

 Уважаеми колеги, на 23.02.2017г. от 19:00 ч. в четвъртък Ви каним на презентация на продукти на "Унифарм" АД в нашия медицински център, с лектори доц. Красимира Христова и д-р Денис Пехливанов 

За повече информация прилагаме официална покана.