МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

КАРДИОЛОГИЯ

доц. Красимира Христова

д-р Татяна Петрушева

д-р Васил Стояновски

д-р Светлин Цонев

д-р Даниела Цонкова

 

Сърдечните заболявания са едни от най-често срещните сред населението, затова не бива да се подценяват. Профилактичният преглед при кардиолог е от съществено значение за вашето здраве.

Медицински център по сърдечно -съдови заболявания, разполага с апаратура от висок клас, позволяваща провеждането на неинвазивни изследвания при възрастни и деца, страдащи от сърдечно съдови заболявания:

 ЕКГ

 Ехокардиография

 Холтер мониториране на сърдечен ритъм

 Холтер мониториране на артериално налягане

 Стрес тест и стресехокардиография

 Трансезофагеална ехокардиография

 

Медицинският център работи с НЗОК