МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Специализирани изследвания съдова хирургия и ангиология

МЦ за СМП по ССЗ е оборудван със съвременна апаратура, позволяваща  ранна диагностика на съдово-мозъчната болест, проблеми на коремната аорта, абдоминални аневризми и дистални съдови проблеми. Благодарение на новата визия, в съдовата хирургия и ангиология се въведе нов модел на организация и лечение отговарящ на стандартите за добра медицинска практика на европейско ниво.

В МЦ за СМП по ССЗ работят водещи ангиолози от основните големи хирургични съдови центрове в България, които участват в диагностиката, предоперативното и следоперативно лечението на съдовите болни. Разполагаме с два ехографски кабинета, в които се извършва ултразвукова диагностика на артериалната и венозна система.