МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tbbg/public_html/cardio-center.eu/templates/cardio3_9/functions.php on line 199

Специализирани изследвания в кардиологията

Функционални изследвания, които се извършват в медицинския център:

1. Конвенционална трансторакална ехокардиография-ултразвукова методика, позволяваща оценка на функцията на лява и дясна камера-параметри, контрактилитет, сегментност и глобална функция; функция на дясна камера, оценка на клапен апарат и перикардни промени.

  • Тъканен доплер като опция за оценка на начални промени в скоростите на движение на левокамерната стена в началните стадии на артериална хипертония, диабет, преди структурните промени и преди появата на характерните промени на диастолна дисфункция подлежаща коронарна несигнификантна патология и преди реализиране на трайни исхемични увреждания;
  • Тъканен доплер при оценка на деснокамерна функция;

Тъканния доплер като основа за оценка на камерна асинхронност при пациенти с левокамерна дисфункция, подбрани като подходящи за имплантиране на CRT с цел подобряване на левокамерната функция.  При същите е уместен и ехографски контрол, верифициращ точното позициониране на електродите на CRТ отново чрез търсене на асинхронност в съкращението.

  • Триимерна ехокардиография в реално време за оценка на глобална и регионална функция на камерите и клапен апарат, възможност за реконструкция в реално време на подлежаща клапна патология и други увреждания на сърцето в хода на проследяване на пациенти след сърдечни операции, клапно протезиране;

2.Трансезофаегална ехокардиография-изследващата сонда, позиционирана в хранопровода позволява оценка на заболяванията на аортата, по-добра визуализация на структурите на митрална клапа-нативна, протеза, възпалителни или структурни промени, водещи до хемодинамични нарушения. Методът позволява оглед и на останалите клапни структури, междупредсърдна и междукамерна преграда за вродени дефекти, както и оглед на кухините-ляво предъсрдие, лява камера, левопредсърдно ухо за търсене на стагниран кръвоток, тромботични маси или пространство заемащи структури;

3.Контрастна ехокардиография, трансторакална и трансезофагеална-използването на венозно въведено контрастно вещество позволява по-добро визуализиране на ендокардна повърхност, допълнителни структури, междупредсърдни и междукамерни дефекти;

4.Стрес ехокардиография-провеждане на ехокардография паралелно с работна проба или с въвеждане на медикамент /добутамин, аденозин, дипиридамол/, което позволява оценка на провокирани от натоварването сегментни контрактилни нарушения или верифициране на подобрение в сегментия контрактилитет в зона на исхемичен миокард-търсене на витален миокард, предоперативна оценка на рискови пациенти, както и оценка на  пациенти с клапни  пороци. 

5.Flow Mediated vasodilatation-методът оценява еластицитета и ригидността на съдовата стена. В основата му стои ендотелната дисфункция, оценява се посредством поток-опосредстваната способност за дилатация на съда, дължаща се на отделянето на азотен окис;

6.Оценка на задебеляване на съдовата стена-интима-медия индекс;

7.Wave Intensity-хемодинамичен индекс, даващ оценка за динамичното поведение на сърцето и периферните съдове, работещи взаимносвързано в една система, един от параметрите за ендотелна дисфункция. Измерват се стандартизирани вълни и интервали получени чрез оценка на предадените импулси от сърдечнто съкращение върху перифепни артерии-каротидна, брахиална. Оценяват се фазите на изтлаксване на кръвта от лява камера, времената на пресистола и систола, както и артериалната ригидност;

8.Артериална ригидност-параметър, част от комплексната оценка на wave intensity;

9.Работен ЕКГ Тест;

  • Велоергометрия-работен ЕКГ тест на колело-в отделението има опции както за седящо така и за лежащо колело.

10.Холтер ЕКГ-24 часов запис на ЕКГ и възможност за повече от 24 часа-до 53 часа  при пациенти, при които се предполага наличието на ритъмна или проводна патология, или динамични промени от исхемичен тип;

11.Холтер АН-24 часов запис на стойностите на артериалното налягане, през предварително зададени интервали за деня и нощта, което позволява оценка на денонощният ритъм, поставяне на диагноза артериална хипертония, оценка на риска при съответния денонощен ритъм и контрол на провежданото лечение