Get Adobe Flash player

КАРДИО ЦЕНТЪР

През последните години заболеваемостта и смъртността от сърдечно-съдови и мозъчно съдови заболявания е висока в световен и национален мащаб, независимо от тенденцията за подобряване и ранно лечение на острите и спешни състояния. 

Медицински център за специализирана помощ по сърдечно-съдови заболявания-ООД е частна структура, сформирана от водещи специалисти по сърдечно-съдови заболяния при деца и възрастни от най-големите специализирани центрове в тази насока в България, с единствена цел подобряване на ранната диагностика и превеция на пациентите със сърдечни и съдови проблеми. 

 

Ние ще ви помогнем да живеете пълноценно! 

 

Медицинският Център отговаря на най-високите световни стандарти за диагностика, лечение и проследяване на пациентите със сърдечно-съдови проблеми! 

 

Доверете ни се! 

 

Медицинският Център е оборудван със съвременна и високотехнологична медицинска апаратура, позволяваща провеждането на неинвазивни изследвания при възрастни и деца, страдащи от сърдечно-съдови заболявания:

  • Ехокардиография с тъканен доплер и анализ на миокардните деформации за доказване на ранни нарушения на сърдечния мускул преди изява на болестта; 
  • Холтер мониториране на сърдечен ритъм за 24 и повече от 24  часа / до 3 дни/; 
  • Холтер мониториране на артериално налягане за 24 часа; 
  • Амбулаторен анализ при сънна апнея; 
  • Стрес-тест и стрес ехокардиография; 
  • Ехография на коремни органи и щитовидна жлеза; 
  • Доплерова сонография на съдове на цялото тяло;
  • Мамография;
  • Функционално изследване на дишането